brida prensada connexió: tub, brida premsada, junta estanca, valona prensada

¿Qué ès la brida premsada?

La Brida és l'element que uneix dos components d'un sistema de canonades, permetent ser desmuntat sense operacions destructives, gràcies a una circumferència de forats a través dels quals es munten perns d'unió. La Brida Premsada fittexport, és la millora en disseny, funcionalitat i sobretot en preu de la brida massissa Back-Up. És el mateix producte i ofereix les mateixes prestacions tècniques amb un menor pes i preu.


Perquè és millor la brida premsada?

Una brida premsada és un 61% més lleugera que una brida massissa. Això suposa una reducció notable del preu, és a dir, la brida premsada és més barata. A més a causa del seu reduït pes, la brida premsada és més fàcil de col·locar que la brida massissa.

Gràcies a la morfologia de la brida premsada es veu augmentada l'estanqueïtat del fluid dins del sistema. Això és a causa que la brida premsada te una pestanya en el diàmetre interior que està en contacte amb la valona, aquesta exerceix una pressió sobre la valona superior a la d'una brida massissa.

En resum, la brida premsada te el mateix comportament que una brida massissa, amb més prestacions.