Brides: <DN 200 granallat, >DN 200 decapat. Caps: <DN 300 granallat, >DN 300 decapat. Valones: <DN 300 granallat, >DN 300 decapat. Valones de coll baix: decapat. Valones amb tractament tèrmic: Després del tractament tèrmic no se someten a cap altre acabat. Mecanització en l'ala exterior i mecanització de la superfície a soldar.